Lessen

Found 16 Results
Page 1 of 1

1. Griekse overwinning op de Perzen


In deze les gaan leerlingen op zoek naar wat de oorzaken en de gevolgen zijn van de Griekse overwinning op Perzen. Dit is de eerste keer dat deze brugklasleerlingen actief oorzaak en gevolg toepassen. Na een korte uitleg over de Perzische oorlogen gaan leerlingen in twee- of viertallen aan de slag met een opdracht over … Lees meer

20 oktober 2017


10. Opkomst van het nationalisme


Kernvraag voor deze les is: waarom kreeg de Amsterdamse Botermarkt in de 19e eeuw een nieuwe naam en werd voortaan het Rembrandtplein genoemd? De les start met een afbeelding van het beeld van Rembrandt op het Rembrandtplein. Leerlingen zien daarna aan de hand van een powerpoint  een aantal afbeeldingen van andere Nederlandse 19e-eeuwse beelden. Als … Lees meer

2 januari 2018


11. Oorzaken voor de Opstand


In deze les maken leerlingen in tweetallen zelfstandig een opdracht over oorzaken voor de Opstand. Ze krijgen een blad met historische bronnen waarin allerlei oorzaken naar voren komen. Ze schrijven deze oorzaken op een werkblad en ordenen deze naar sociaal-economische, politieke en culturele oorzaken. Vervolgens noteren ze de oorzaken in een venndiagram, waarmee ook zichtbaar … Lees meer


12. De ondergang van de Republiek van Weimar


De leerlingen hebben als huiswerk de tekst gelezen, die hoort bij de tweede deelvraag van de context Duitsland (“Welke factoren leidden tot de ondergang van de Republiek van Weimar, 1919-1933?”). De leerlingen beantwoorden de volgende onderzoeksvraag: Wat waren de belangrijkste oorzaken voor de ondergang van de Republiek van Weimar? Leerlingen krijgen negen oorzaken en moeten … Lees meer


13. Oorzaken van de Koude Oorlog


In deze les onderzoeken leerlingen welke oorzaken hebben geleid tot het ontstaan van de Koude Oorlog. De leerlingen hebben de les ervoor zelfstandig de bijbehorende teksten in de leerboeken gelezen (Memo leer/opdrachtenboek havo en examenkatern historische contexten havo) en een lijst gemaakt van mogelijke oorzaken. Na een korte uitleg gaan de leerlingen aan de slag, … Lees meer


14. Waarom ontstond de Koude Oorlog: twee visies


De vraag die in deze les centraal staat is: Waardoor raakte Europa verdeeld in twee ideologische blokken en waardoor groeide de spanning tussen deze twee blokken (1954-1955)? Leerlingen gaan deze onderzoeksvraag op twee manieren beantwoorden: een keer vanuit het perspectief van een schoolboek uit de DDR uit 1960 en een keer vanuit het perspectief van … Lees meer


15. Einde van de koude oorlog


De vraag die in deze lessenserie centraal staat luidt: Hoe is het einde van de Koude Oorlog te verklaren? Er zijn drie leerroutes. Leerroute 1 is voor leerlingen voor wie de stof duidelijk is, zij kunnen zelfstandig aan het werk met de opdrachten. Zij doen dit buiten het lokaal. Leerlingen die wat meer ondersteuning nodig … Lees meer


16. Examentraining havo 5: Hoe formuleer ik een goed antwoord op een vraag naar causaliteit?


In deze les werken de leerlingen aan het formuleren van een antwoord op een causale vraag. Ze kunnen zelf kiezen met welke inhoudelijk context ze dit doen (de Republiek, Duitsland of de Koude Oorlog. Leerlingen werken in duo’s (door de docent ingedeeld) en krijgen een setje van 11 begrippen passend bij het thema en moeten … Lees meer


2. De val van het Romeinse Rijk


In deze les staat de vraag centraal of de val van het Romeinse Rijk een kwestie van moord of zelfmoord was. Oftewel, is het Romeinse Rijk ten onder gegaan aan interne of externe oorzaken? Tijdens de introductie van de les en de werkwijze heb ik leerlingen zelf laten nadenken over het verschil tussen moord en … Lees meer

24 oktober 2017


3. De opkomst van middeleeuwse steden en handel


Deze les gaat over de opkomst van de steden, maar ook hoe het komt dat de bevolking ‘ineens’ hard groeit. Centrale vraag is: hoe kan de opkomst van de handel en de steden in de Middeleeuwen verklaard worden? Na een korte introductie over de opkomst van de steden in de middeleeuwen gaan de leerlingen in … Lees meer


4. De waaroms van Waterloo


De persoon van Napoleon spreekt bij de leerlingen tot de verbeelding. Iedereen kent de iconische figuur met de steek en de hand in het jasje, al is het maar van de snoepjes. De leerlingen laten werken over Napoleon werkt dus motiverend. In deze les gaan de leerlingen aan het werk met de Slag bij Waterloo. … Lees meer

2 januari 2018


5. Interbellum. De opkomst van het nationaalsocialisme in Duitsland


De vraag die in deze les centraal staat is: Hoe kon Hitler in Duitsland aan de macht komen? In deze les gaan leerlingen een model construeren dat antwoord geeft op de centrale vraag. Leerlingen ervaren dat voor een verklaring zowel personen/ groepen als gebeurtenissennodig zijn. Aan het einde van de les presenteren de groepjes hun … Lees meer


6. Nederland in crisistijd


In deze les gaan leerlingen onderzoeken waarom totalitaire partijen nauwelijks voet aan grond krijgen in Nederland in de crisisjaren. Leerlingen kunnen kiezen tussen twee leerroutes: (1) eerst een uitleg volgen van de docent en daarna aan de slag gaan met de opdracht; of (2) zelfstandig aan de slag gaan met de opdracht met behulp van … Lees meer


7. Een verklaring voor het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid door Soekarno en Hatta op 17 augustus 1945


De lessenserie bestaat uit 10 lessen van 50 minuten. De vraag die centraal staat in deze lessenserie is: Verklaar het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid door Soekarno en Hatta. In les 1 wordt het doel en de werkwijze van de lessenserie uitgelegd en volgt er een inhoudelijke uitleg over de begrippen imperialisme, nationalisme en dekolonisatie, … Lees meer


8. Hoe was het mogelijk dat de wereld in 1962 op de rand van een derde wereldoorlog stond?


Met deze lessen wil ik met name bereiken dat de leerlingen meerdere oorzaken kunnen geven voor een verschijnsel/gebeurtenis (in dit geval de Cuba Crisis). Daarnaast zie ik dat leerlingen precies willen weten ‘wat is nou dus de oorzaak’? Of ‘welke oorzaak is dus het best?’. Door te werken met twee perspectieven wil ik de leerlingen … Lees meer


9. Sociaal-culturele veranderingen in de jaren zestig


De vraag die in deze les centraal staat is: Waardoor hebben tijdens de jaren ‘60 in Nederland grote sociaal-culturele veranderingen kunnen plaatsvinden? In deze les gaan leerlingen in tweetallen aan het  werk met verandering in de jaren ’50 en ‘ 60 en met mogelijke verklaringen voor deze veranderingen. Een deel van de leerlingen selecteert foto’s … Lees meer


Page 1 of 1