5. Interbellum. De opkomst van het nationaalsocialisme in Duitsland

De vraag die in deze les centraal staat is: Hoe kon Hitler in Duitsland aan de macht komen? In deze les gaan leerlingen een model construeren dat antwoord geeft op de centrale vraag. Leerlingen ervaren dat voor een verklaring zowel personen/ groepen als gebeurtenissennodig zijn. Aan het einde van de les presenteren de groepjes hun verklaring aan de klas, waarna er een klassengesprek gevoerd wordt. Vragen die tijdens het klassengesprek aan de orde komen kunnen zijn: Zijn er nog andere verklaringen aan te dragen? Welke verklaring weegt het zwaarst en waarom? Welke verklaring is het minst van invloed? Voor groepen die eerder klaar zijn is er een verdiepingsopdracht.

De les wordt afgesloten met een individuele schrijfopdracht over de vraag: Hoe kon Adolf Hitler aan de macht komen in Duitsland?’

Lesontwerp 5 – Interbellum, De Opkomst Van Het Nationaalsocialisme In Duitsland

Lesontwerp 5 – Opkomst Nationaal Socialisme Leerlingmateriaal