15. Einde van de koude oorlog

De vraag die in deze lessenserie centraal staat luidt: Hoe is het einde van de Koude Oorlog te verklaren?

Er zijn drie leerroutes. Leerroute 1 is voor leerlingen voor wie de stof duidelijk is, zij kunnen zelfstandig aan het werk met de opdrachten. Zij doen dit buiten het lokaal. Leerlingen die wat meer ondersteuning nodig hebben kunnen aan de slag met extra ondersteunde
hulpmaterialen. Zij werken in het lokaal en kunnen indien gewenst de docent om hulp vragen. Leerroute 3 is voor leerlingen die de leerstof nog niet goed begrijpen. Zij volgen eerst uitleg door de docent, alvorens ze aan de slag gaan met de opdrachten. Aan het einde van de lessen komen alle leerlingen weer bij elkaar voor de bespreking.

In les 1 gaan leerlingen aan de slag met de diverse oorzaken voor het einde van de Koude Oorlog, ieder via de door hem/haar gekozen leerroute. De oorzaken worden geordend in een diamant-vorm, waarbij de minst belangrijke oorzaak onderin en de meest belangrijke oorzaak
bovenin wordt genoteerd. Aan het einde van de les is er ruimte voor het vergelijken van de diamanten en vindt er een onderwijsleergesprek plaats.

In les 2 gaan de leerlingen aan de slag met de vragen. Ze beargumenteren hun keuze voor minst en meest belangrijke oorzaak. Daarnaast verdelen ze de oorzaken in de categorie├źn politiek, economisch en cultureel, waarbij de vraag gesteld wordt welk type oorzaak het meest voorkomt en hoe dit te verklaren valt. Wederom wordt de les afgesloten met een onderwijsleergesprek. Tot slot schrijven ze een samenvattend antwoord op de vraag.

In les 3 moeten de leerlingen de door hen opgedane kennis toepassen op examenvragen. Op deze manier kunnen ze ervaren of ze de stof begrepen hebben. En ook krijg je als docent zicht op wat leerlingen nu kunnen. Ze maken een drietal eindexamen vragen, die vervolgens klassikaal besproken worden, waarbij we gezamenlijk de vragen analyseren. Daarna krijgen de leerlingen nog even de gelegenheid om naar hun antwoord kijken.

Lesontwerp 15 – Het Einde Van De Koude Oorlog

Lesontwerp 15 – Einde Koude Oorlog Leerlingmateriaal