online NASCHOLINGSREEKS VOORJAAR 2021

NIEUWE HISTORISCHE CONTEXTEN – VWO

Verspreid over zes maandagavonden organiseert de Universiteit van Amsterdam een nascholing over drie nieuwe historische contexten voor het vwo.

Data: 8 en 15 februari, 1 en 8 maart, 12 en 19 april 2021
Locatie: Zoom
Aanmelden: vóór 4 februari 2021
Kosten: 75 euro
Vragen: Stuur een email naar g.l.stoel@uva.nl (Gerhard Stoel – vd geschiedenis ILO)

De aanmelding voor deze lezingenreeks is inmiddels gesloten.

HC: China, van Keizerrijk tot kapitalisme (1842-2001)

Maandag 8 februari, 19:30 – 20:45:  Mw. Bettine Vriesekoop – China-specialist, schrijfster, presentator en voormalig correspondent NRC-Handelsblad
Maandag 15 februari, 19:30 – 20:45: Mw. Sanne Albers – Docent Chinese geschiedenis Hogeschool van Rotterdam en promovendus UvA

Bettine Vriesekoop - China door de ogen van Pearl S. Buck

Maandag 8 februari, 19:30 – 20:45

China door de ogen van Pearl S. Buck – Bettine Vriesekoop

Bettine Vriesekoop gaat in op de geschiedenis van China vanaf de val van het keizerrijk tot aan het China van nu. Ze doet dit aan de hand van de ervaringen van Nobelprijswinnaar(1938) Pearl S . Buck over wie ze de afgelopen vijf jaar een boek schreef. Buck (1892 - 1973) kwam in China als dochter van een predikant die vooral de arme boerenbevolking wilde bekeren. Opgroeiend tussen de Chinezen gaf dat haar een unieke blik op het toentertijd in het westen volstrekt onbekende land. Daarover schreef zij later zo overtuigend dat Pearl S. Buck de eerste vrouw was die de Pulitzerprijs ontving voor haar boek De Goede Aarde (1932). Later won ze ook als eerste Amerikaanse vrouw de Nobelprijs voor Literatuur (1938). Vriesekoop gaat in op de invloed van het westen op de ontwikkeling van China, hoe het keizerrijk ten val kwam en welke gebeurtenissen bepaalde hoe de CP aan de macht kwam, bleef en hoe China zich ontwikkelde tot een Hypermoderne neokapitalistische autocratie en wat wij daarvan kunnen verwachten.

Bettine Vriesekoop was ooit vijfvoudig Europees kampioen tafeltennis, en werd later schrijfster, journaliste en presentatrice. Zij schreef sinds 1996 diverse boeken, waaronder Heimwee naar Peking, Duizend dagen in China, en Dochters van Mulan. Van 2006 tot 2010 woonde ze in Peking waar ze werkte als correspondent van NRC Handelsblad.

Sanne Albers - Ideologische verschuivingen in Chinese geschiedenisschoolboeken

Maandag 15 februari, 19:30 – 20:45

Ideologische verschuivingen in Chinese geschiedenisschoolboeken – Sanne Albers

Sanne Albers doet onderzoek naar ideologische verschuivingen in geschiedenisschoolboeken in China sinds 1949. In deze periode groeide China, na een 'eeuw van vernedering', uit tot een wereldmacht. Ideologisch verschoof het land van een orthodox Maoisme naar iets wat 'Socialisme met Chinese eigenschappen' wordt genoemd. Maar wat betekent dit eigenlijk? Het veranderende nationale historische narratief geeft vele aanknopingspunten om de ideologie vandaag de dag te duiden. Sanne volgt daarom drie verschillende bevolkingsgroepen door de schoolboeken heen: zakenmensen, vrouwen en ethnische minderheden. Tezamen vertellen zij het verhaal van hoe het volk en de natie tot stand kwamen. In deze lezing zal Sanne aan de hand van voorbeelden uit de schoolboeken een stukje van dat verhaal vertellen.

Sanne Albers studeerde Geschiedenis en Contemporary Asian Studies. Ze doceert Aziatische geschiedenis, cultuur, religie, filosofie en Chinese taal aan de Hogeschool Rotterdam en doet promotieonderzoek naar ideologische veranderingen in Chinese schoolboeken aan de UvA.

HC: Steden en burgers in de Lage landen (1050-1700)

Maandag 1 maart, 19:30 – 20:45: Dr. Mario Damen – Universitair docent middeleeuwse geschiedenis UvA
Maandag 8 maart, 19:30 – 20:45: Dr. Maarten van Dijck – Universitair docent geschiedenis en theorie van de maatschappijwetenschappen EUR

Mario Damen - De stad in de centrale middeleeuwen (1000-1300)

Maandag 1 maart, 19:30 – 20:45

De stad in de centrale middeleeuwen (1000-1300) – Mario Damen

Tussen 1000 en 1300 verdubbelde grofweg de bevolking in Europa. Steeds meer mensen gingen in deze periode in steden wonen en tevens werden er vele nieuwe steden gesticht. In dit college ga ik in op dit urbanisatieproces. Ik zal ingaan op een aantal definitiekwesties (wat is een stad eigenlijk precies, wat is urbanisatie) en op zoek gaan naar de verklaringen voor de urbanisatie. Daarnaast zal ik ingaan op de typische kenmerken van een middeleeuwse stad, zowel in morfologisch opzicht (stadsmuren, klokkentoren, stadhuis) als in juridische zin (stadsrechten).

Mario Damen is universitair docent middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet vooral onderzoek naar de adel in de Nederlanden, met name in het hertogdom Brabant. Verder publiceert hij over politieke representatie, toernooien, middeleeuwse geschenken, gebrandschilderde glazen, Bourgondische vorsten en vorstinnen. Veel van zijn publicaties vind je hier. Zie voor zijn blog: burgundiannobility.wordpress.com/mario-damen/

Maarten van Dijck - Nederland van zompige delta tot meest verstedelijkte staat van Europa (1300-1700)

Maandag 8 maart, 19:30 – 20:45

Nederland van zompige delta tot meest verstedelijkte staat van Europa (1300-1700) - Maarten Van Dijck

Nederland heeft de grootste bevolkingsdichtheid van alle EU-landen. Die situatie gaat terug tot de middeleeuwse ontwikkeling van Holland. Rond 1500 bleek Nederland, eigenlijk meer bepaald Holland, al één van de meest verstedelijkte gebieden van de wereld. Daarom gaan we er nogal makkelijk vanuit dat Nederland altijd al een stedenland is geweest. Niets is minder waar: in de dertiende eeuw waren er in Nederland minder en veel kleinere steden dan in de omliggende gebieden Vlaanderen en Rijnland. In deze lezing willen we kijken hoe die vroege geschiedenis een blijvende impact had op de latere ontwikkelingen tijdens de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw. Daarbij staat het verloop van de Nederlandse Opstand centraal, het ontstaansverhaal van de Nederlandse staat. Wanneer goed naar de ontwikkelingen in deze periode kijken, stellen we vast dat de Nederlandse geschiedenis enkel te begrijpen valt in samenhang met de omliggende verstedelijkte gebieden en de opkomst van de middenklasse in Vlaanderen en Brabant. De migratie van grote aantallen stedelijke middengroepen uit die gebieden was echter niet alleen verantwoordelijk is voor de eigenheid van het latere Nederland. Daarvoor moeten we kijken naar een combinatie van transnationale processen én lokale eigenheden.

HC: Verlichting (1650-1900)

Maandag 12 april, 19:30 – 20:45: Prof. Dr. Annelien de Dijn – Hoogleraar moderne politieke geschiedenis UU Utrecht
Maandag 19 april, 19:30 – 20:45: Jabik Veenbaas – filosoof, schrijver en vertaler

Annelien de Dijn - De Verlichting: mythe of realiteit?

Maandag 12 april, 19:30 – 20:45

De Verlichting: mythe of realiteit? – Annelien de Dijn

In deze lezing analyseert Professor Annelien de Dijn (UU) welke impact de Verlichting had op de politieke geschiedenis van Europa.

Annelien de Dijn haalde haar PhD in 2005 aan de Universiteit van Leuven. Daarna was zij verbonden als postdoctoraal onderzoeker aan Columbia University, U.C. Berkeley en het Notre Dame Institute for Advanced Study. Vervolgens werkte zij van 2011 tot 2017 aan de Universiteit van Amsterdam als universitair docent. Voor haar geschiedkundig onderzoek verwierf ze verschillende subsidies, waaronder een Senior Research Fellowship van de Alexander von Humboldt Foundation. Sinds 2018 is zij hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht.

Jabik Veenbaas - De Verlichting: het ontstaan van het moderne wereldbeeld

Maandag 19 april, 19:30 – 20:45

De Verlichting: het ontstaan van het moderne wereldbeeld - Jabik Veenbaas

In deze lezing gaat Jabik Veenbaas in op de filosofische grondslagen van het Verlichtingstijdperk en de relevantie daarvan voor vandaag de dag.

Jabik Veenbaas is filosoof, schrijver en vertaler. In 2013 publiceerde hij De Verlichting als kraamkamer, een toegankelijk werk over de hoofdthema's van de Verlichting en de betekenis daarvan voor het heden. Hij vertaalde tal van werken van Verlichtingsdenkers, onder meer van Immanuel Kant, Adam Smith, Thomas Paine en Edmund Burke. In januari van dit jaar verscheen van hem Odysseus' onvoltooide reis, een boek over de ontwikkeling van de Odysseusfiguur in de westerse literatuur.

De aanmelding voor deze lezingenreeks is inmiddels gesloten.