Nederland

Nederlands-Belgische Onderzoeksgroep Geschiedenisdidactiek
Deze onderzoeksgroep komt vier keer per jaar bijeen om onderzoeksopzetten, dataverzamelings- en
analyse-instrumenten en conceptartikelen te bespreken. In de groep participeren opleiders en onder-
zoekers uit Nederland en Vlaanderen die een substantieel deel van hun tijd besteden aan het doen van 
geschieddidactisch onderzoek.

Coördinatie: 
Carla van Boxtel en Jannet van Drie

Leden:
David van Alten, Carla van Boxtel, Matthieu Bouhon, Tom De Paepe, Jannet van Drie, Marjan de Groot-Reuvekamp, Harry Havekes, Susan Hogervorst, Paul Holthuis, Annemiek Houwen, Tim Huijgen, Paul Janssenswillen, Marc Kropman, Tessa de Leur, Albert Logtenberg, Karel van Nieuwenhuijse, Huub Oattes, Uddhava Rozendal, Geerte Savenije, Mark Schep, Hubert Slings, Gerhard Stoel, Dick van Straaten, Hanneke Tuithof, Björn Wansink, Joost Vaesen, Michiel Voet, Kaat Wils, Arie Wilschut


Dudoc Alfa

In 2014 startten 14 leraren en lerarenopleiders met een Dudoc Alfa promotiebeurs.   Op het gebied van geschiedenisdidactiek voeren Tessa de Leur (lerarenopleider HvA) en Uddhava Rozendal (geschiedenisdocen Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven) een promotieonderzoek uit. In 2017 zijn er opnieuw beurzen beschikbaar voor leraren in de geesteswetenschappelijke schoolvakken, waaronder geschiedenis. Zie https://vakdidactiekgw.nl/