12. De ondergang van de Republiek van Weimar

De leerlingen hebben als huiswerk de tekst gelezen, die hoort bij de tweede deelvraag van de context Duitsland (“Welke factoren leidden tot de ondergang van de Republiek van Weimar, 1919-1933?”). De leerlingen beantwoorden de volgende onderzoeksvraag: Wat waren de belangrijkste oorzaken voor de ondergang van de Republiek van Weimar? Leerlingen krijgen negen oorzaken en moeten deze ordenen in een schema in een diamant-vorm (zie Chapman, 2003), de minst belangrijke oorzaak helemaal onderin en de meest belangrijke bovenin. Daarna vullen ze een antwoordblad in waarin ze aangeven waarom een bepaalde oorzaak de meest of minst belangrijkste in en ook ordenen ze de oorzaken volgens de dimensies sociaal-economisch, politiek of cultureel. Leerlingen kunnen kiezen uit drie leerroutes: (1) eerst uitleg van de docent volgen over diverse oorzaken, (2) eerst op het hulpblad invullen wat elke oorzaak precies inhoudt, (3) zelf de tekst lezen en dan zelfstandig aan de slag  gaan.

Lesontwerp12 De Ondergang Van De Republiek Van Weimar

Lesontwerp12 Republiek Van Weimar Ppt

Lesontwerp12 Republiek Van Weimar Leerlingmateriaal

Lesontwerp12 Republiek Van Weimar Belang Leerlingmateriaal