Formatieve taken

Found 10 Results
Page 1 of 1

1. Alfons de kameel


In deze taak werken leerlingen met een fictief verhaal over de dood van Alfons de kameel. In de tekst worden meerdere (soorten) oorzaken genoemd. De opdracht kan worden gebruikt om aspecten van het causaal redeneren van leerlingen zichtbaar te maken, maar de taak is ook erg geschikt om causaal redeneren te onderwijzen. Leerlingen kunnen aan … Lees meer

29 september 2017


2a. Significantie beargumenteren oorzaken Renaissance


In deze taak lezen leerlingen een tekst over het ontstaan van de Renaissance. Vervolgens kiezen en beargumenteren ze uit een aantal gegeven oorzaken welke zij het meest en minst belangrijk vinden. Deze taak kan worden gebruikt om te bekijken wat voor type oorzaken leerlingen kiezen (leggen zij bijvoorbeeld veel nadruk op handelende personen of universele … Lees meer


2b. Significantie beargumenteren oorzaken opkomst Hitler


In deze taak lezen leerlingen een tekst over de opkomst van Hitler. Vervolgens kiezen en beargumenteren ze uit een aantal gegeven oorzaken welke zij het meest en minst belangrijk vinden. Deze taak kan worden gebruikt om te bekijken wat voor type oorzaken leerlingen kiezen (leggen zij bijvoorbeeld veel nadruk op handelende personen of universele ‘waarheden’?). … Lees meer


2c. Significantie beargumenteren oorzaken ontzuiling


In deze taak lezen leerlingen een tekst over de ontzuiling. Vervolgens kiezen en beargumenteren ze uit een aantal gegeven oorzaken welke zij het meest en minst belangrijk vinden. Deze taak kan worden gebruikt om te bekijken wat voor type oorzaken leerlingen kiezen (leggen zij bijvoorbeeld veel nadruk op handelende personen of universele ‘waarheden’?). Ook kan … Lees meer


3a. Causale concept map ontstaan Renaissance


In deze taak krijgen leerlingen kaartjes met verschillende oorzaken voor het ontstaan van de Renaissance. Zij moeten hiermee een ‘grafische representatie’ maken. Deze concept map maakt het mogelijk om te bekijken hoe leerlingen causaliteit ‘modelleren’. Maken leerlingen bijvoorbeeld vooral een lineair, chronologisch oorzaak-gevolg schema (het biljardbal-model)? Of verbinden zij alle oorzaken direct met het te … Lees meer


3b. Causale concept map opkomst Hitler


In deze taak krijgen leerlingen kaartjes met verschillende oorzaken voor de opkomst van Hitler. Zij moeten hiermee een ‘grafische representatie’ maken van hun verklaring voor Hitler’s machtsovername. Deze concept map maakt het mogelijk om te bekijken hoe leerlingen causaliteit ‘modelleren’. Maken leerlingen bijvoorbeeld vooral een lineair, chronologisch oorzaak-gevolg schema (het biljardbal-model)? Of verbinden zij alle … Lees meer

27 februari 2018


3c. Causale concept map ontstaan ontzuiling


In deze taak krijgen leerlingen kaartjes met verschillende oorzaken voor de ontzuiling. Zij moeten hiermee een ‘grafische representatie’ maken. Deze concept map maakt het mogelijk om te bekijken hoe leerlingen causaliteit ‘modelleren’. Maken leerlingen bijvoorbeeld vooral een lineair, chronologisch oorzaak-gevolg schema (het biljardbal-model)? Of verbinden zij alle oorzaken direct met het te verklaren gevolg (het … Lees meer


4a. Verschillende verklaringen val Romeinse Rijk verklaard


In deze taak lezen leerlingen twee (korte) fragmenten van historici die verklaren waarom het Romeinse Rijk in het westen ten onder ging. Aan leerlingen wordt gevraagd hoe het kan dat twee historici zulke verschillende verklaringen schrijven? Wat zegt ons dat over geschiedenis? Deze taak is nuttig om te onderzoeken hoe leerlingen tegen (de aard van) … Lees meer


4b. Verschillende verklaringen WOI verklaard


In deze taak lezen leerlingen twee (korte) fragmenten van historici die verklaren waarom de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Aan leerlingen wordt gevraagd hoe het kan dat twee historici zulke verschillende verklaringen schrijven? Wat zegt ons dat over geschiedenis? Deze taak is nuttig om te onderzoeken hoe leerlingen tegen (de aard van) historische kennis aankijken. Zo is … Lees meer


4c. Verschillende interpretaties van de jaren zestig verklaard


In deze taak lezen leerlingen twee (korte) fragmenten van historici die verklaren in hoeverre de jaren zestig een breuk of vooral continuiteit waren. Daarbij is vooral de vraag welke gevolgen de jaren zestig had van belang en in hoeverre oorzaken voor veranderingen in de jaren zestig nieuw waren. Aan leerlingen wordt gevraagd hoe het kan … Lees meer


Page 1 of 1