7. Een verklaring voor het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid door Soekarno en Hatta op 17 augustus 1945

De lessenserie bestaat uit 10 lessen van 50 minuten. De vraag die centraal staat in deze lessenserie is: Verklaar het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid door Soekarno en Hatta.

In les 1 wordt het doel en de werkwijze van de lessenserie uitgelegd en volgt er een inhoudelijke uitleg over de begrippen imperialisme, nationalisme en dekolonisatie, met daarbij bijzondere aandacht voor Nederlands-Indië.

In les 2 maken de leerlingen de Alfons de Kameel opdracht (zie Bijlage 2), waarna expliciete uitleg volgt over causaal redeneren en de rubric wordt geïntroduceerd. Met behulp van de rubric geven de leerlingen elkaar feedback op de Alfons opdracht.

Les 3 staat in het teken van het verzamelen van oorzaken. Leerlingen halen in duo’s oorzaken uit de schoolboektekst en noteren deze op
kaartjes.

In les 4 wordt hierop voortgebouwd. In deze les ordenen de leerlingen de kaartjes op twee verschillende manieren: naar de categorieën politiek, sociaal-economisch en cultureel en daarna naar type oorzaak, structureel, direct of aanleiding.

Op basis van dit voorwerk gaan de leerlingen in les 5 en 6 aan de slag met de volgende schrijfopdracht:
Verklaar het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid door Soekarno en Hatta in ongeveer 250 woorden. Let op: je hebt dus te weinig ruimte om alle in de les aan bod gekomen oorzaken te verwerken. Gebruik ten minste 8 woorden uit de bijgeleverde lijst met hulpwoorden.

In les 6 geven leerlingen lezen de leerlingen elkaars tekst en gevenfeedback op basis van de rubric. Op basis van deze feedback herschrijven de leerlingen hun tekst.

De lessen 7 tot en met 10 zijn gereserveerd voor het maken van een praktische opdracht over dit thema. Leerlingen kijken Darah Garuda, deel 2 van de trilogie Merdeka, een Indonesische filmtrilogie over de politionele acties. Vooraf krijgen ze een samenvatting van deel 1 die
ze moeten lezen. Leerlingen maken een Praktische Opdracht voor een cijfer naar aanleiding van de film. In deze PO nemen ze hun eerdere schrijfopdracht op.

Lesontwerp 7 – De Indonesische Onafhankelijksverklaring

Lesontwerp 7 – Indonesische Onafhankelijkheid Ppt1

Lesontwerp 7 – Indonesische Onafhankelijkheid Ppt2

Lesontwerp 7 – Indonesische Onafhankelijkheid Leerlingmateriaal