13. Oorzaken van de Koude Oorlog

In deze les onderzoeken leerlingen welke oorzaken hebben geleid tot het ontstaan van de Koude Oorlog. De leerlingen hebben de les ervoor zelfstandig de bijbehorende teksten in de leerboeken gelezen (Memo leer/opdrachtenboek havo en examenkatern historische contexten havo) en een lijst gemaakt van mogelijke oorzaken. Na een korte uitleg gaan de leerlingen aan de slag, in drietallen. Er zijn drie opdrachten en na elke opdracht volgt een korte klassikale bespreking. Leerlingen beginnen met het vergelijken van hun lijstjes met oorzaken. Dan vullen zij het schema in met gevolgen. Eventueel voegen zij zelf nog een oorzaak toe. Hierna volgt een bespreking. Daarna geven zij met kleurtjes aan om welk type oorzaak het gaat; politiek, economisch of cultureel. Bij opdracht 3 wordt leerlingen gevraagd aan te geven welke oorzaak het belangrijkste is en waarom.

Lesontwerp 13 – Oorzaken Van De Koude Oorlog

Lesontwerp 13 – Oorzaken Koude Oorlog Leerlingmateriaal