9. Sociaal-culturele veranderingen in de jaren zestig

De vraag die in deze les centraal staat is: Waardoor hebben tijdens de jaren ‘60 in Nederland grote sociaal-culturele veranderingen kunnen plaatsvinden?

In deze les gaan leerlingen in tweetallen aan het  werk met verandering in de jaren ’50 en ‘ 60 en met mogelijke verklaringen voor deze veranderingen. Een deel van de leerlingen selecteert foto’s die passen bij het dagelijks leven van de jaren ‘50 en foto’s die passen bij de periode vanaf de jaren ‘60. De andere tweetallen onderzoeken foto’s die maatschappelijke ontwikkelingen laten en omschrijven over welke ontwikkeling de foto’s in hun setje gaan.Vervolgens combineren verschillende tweetallen hun uitkomsten en zoeken zij verklaringen voor de veranderingen in de jaren zestig?

Leerlingen kunnen ervaren dat er sprake kan zijn van multicausaliteit en verschil in beland van de verklaringen. Tevens kan duidelijk worden dat oorzaken onderling op elkaar inwerken.

Tot slot formuleren leerlingen individueel uit de gevormde combinaties tenminste vier conclusies met betrekking tot de centrale vraag: Waardoor hebben tijdens de jaren 1960 in Nederland grote sociaal-culturele veranderingen kunnen plaatsvinden? Leerlingen maken gebruik van een lijst met hulpwoorden.

Lesontwerp 9 – Sociaal Culturele Veranderingen In De Jaren Zestig

Lesontwerp 9 – Jaren 60 Leerlingmateriaal