Rapporten

Oriëntatie in de tijd. Verkenning van het gewenste historisch referentiekader voor het primair en voortgezet onderwijs. Rapportage enquête. 
Auteurs: Carla van Boxtel, Matthijs Driebergen, Marjan de Groot-Reuvekamp, Tim Huijgen, Raymond de Kreek, Albert Logtenberg, Ton van der Schans, Elise Storck, Hanneke Tuithof
Doel van de enquête was nagaan wat professionals in het onderwijsveld van het bestaande historisch referentiekader vinden en wat hun wensen zijn voor eventuele bijstelling.
U kunt het rapport (2020) LEMM Historisch Referentiekader Rapportage Enquete Okt2020 hier downloaden.

 

Geschiedenis examineren op niveau

Het eindrapport (2010) van het pilotproject CHMV-examen geschiedenis vwo ‘Geschiedenis Examineren op niveau’ kan via de link hieronder gedownload worden.
hoofdtekst (pdf)

 

“Het is teveel en te weinig tegelijk”
Rapportage van de resultaten van de VGN-veldraadpleging over de centrale examinering  
geschiedenis havo en vwo
Auteurs: Carla van Boxtel en Marc Kropman
U kunt het rapport (2010) hier downloaden.

 

Geschiedenis examineren
Het eindrapport (2008) van het pilotproject CHMV-examen geschiedenis havo ‘Geschiedenis examineren’ kan via de link hieronder gedownload worden.
Hoofdtekst (pdf)
Bijlagen (pdf)