6. Nederland in crisistijd

In deze les gaan leerlingen onderzoeken waarom totalitaire partijen nauwelijks voet aan grond krijgen in Nederland in de crisisjaren. Leerlingen kunnen kiezen tussen twee leerroutes: (1) eerst een uitleg volgen van de docent en daarna aan de slag gaan met de opdracht; of (2) zelfstandig aan de slag gaan met de opdracht met behulp van het tekst- en werkboek. De opdracht is om een tekst te schrijven (300 – 500 woorden) over de vraag: Waarom bleef Nederland in de jaren ’30, ondanks de economische crisis, wél een democratie? In de tekst moeten in ieder geval drie oorzaken uitgewerkt worden en in de conclusie moet worden aangegeven welke oorzaak het belangrijkst is en waarom. Bij de opdracht worden ook een aantal woorden en begrippen gegeven die gebruikt kunnen worden in de tekst (zoals leidt tot, verergeren, onbedoeld gevolg, politiek, daarnaast, etc.).

Lesontwerp 6 – Nederland In Crisistijd

Lesontwerp 6 – Nederland In Crisistijd Ppt

Lesontwerp 6 – Nederland In De Crisistijd Beoordeling

Lesontwerp 6 – Nederland In De Crisistijd Leerlingmateriaal