Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming

In december 2016 verscheen in Didactief het themakatern ‘Hoe geef je les in burgerschap?’ Daarin schreven Carla van Boxtel en Dick van Straaten de bijdrage ‘Hoe geef je betekenis aan geschiedenis?’ Zie Didactief online

 

In 2012 verscheen de LEMM-publicatie ‘Burgerschapsvorming en de maatschappijvakken’ onder redactie van Arie Wilschut. U kunt hier de pdf downloaden.
Hoewel de mens- en maatschappijvakken bij uitstek vakken zijn waarin burgerschapsvorming expliciet aandacht kan krijgen, is er in de Nederlandse vakdidactiek nog relatief weinig aandacht voor deze thematiek. In de publicatie is aandacht voor de conceptualisering van burgerschapsvorming binnen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer en de benaderingen zoals deze in de praktijk gestalte krijgen. 

U kunt de publicatie bestellen bij VU boekhandel. Zie voor meer informatie LEMM publicaties..

Op 23 april 2013 gaf Arie Wilschut zijn lectorale rede ‘De taal van burgerschap’. Zie hier voor meer informatie.