1. Griekse overwinning op de Perzen

In deze les gaan leerlingen op zoek naar wat de oorzaken en de gevolgen zijn van de Griekse overwinning op Perzen. Dit is de eerste keer dat deze brugklasleerlingen actief oorzaak en gevolg toepassen. Na een korte uitleg over de Perzische oorlogen gaan leerlingen in twee- of viertallen aan de slag met een opdracht over het herkennen van oorzaken en gevolgen.

Lesontwerp 1 – De Griekse Overwinning Op De Perzen

Lesontwerp 1 – De Grieken Ppt