2. De val van het Romeinse Rijk

In deze les staat de vraag centraal of de val van het Romeinse Rijk een kwestie van moord of zelfmoord was. Oftewel, is het Romeinse Rijk ten onder gegaan aan interne of externe oorzaken? Tijdens de introductie van de les en de werkwijze heb ik leerlingen zelf laten nadenken over het verschil tussen moord en zelfmoord. Vervolgens heb ik de termen externe oorzaak (‘moord’) en interne oorzaak (‘zelfmoord’) geïntroduceerd. Hierna gaan de leerlingen zelf aan de slag. Ze krijgen zeven oorzaken voor de val van het Romeinse Rijk en geven bij elke oorzaak of het een interne of externe oorzaak is. Vervolgens geven ze aan welke oorzaak ze het meest en minst belangrijk vinden door aan elke oorzaak een nummer toe te kennen. Vervolgens maken ze hier een oorzaak-gevolg schema van. Vervolgens bespreken leerlingen in drietallen deze opdrachten en maken ze met elkaar een poster waarop ze aangeven of de val van het Romeinse Rijk moord of zelfmoord was. Ze presenteren ook de oorzaken, geven het belang van de oorzaken aan en geven ook de verbanden tussen de oorzaken aan. Deze poster presenteren ze in 1 minuut aan de hele klas.

Lesontwerp 2 – De Val Van Het Romeinse Rijk

Lesontwerp 2 – Val Romeinse Rijk Leerlingmateriaal

Lesontwerp 2 – Val Romeinse Rijk Ppt