Scholingsdag “Restauratie en constructie”- 29 juni

Het programma van onze jaarlijkse inspiratiedag, dit jaar op vrijdag 29 juni, is rond. We zijn andermaal blij met het gevarieerde en prikkelende aanbod. 

MATTHIJS LOK – Oud en nieuw in de Restauratie │ De halve eeuw na 1815 staat bekend als periode van restauratie, maar ook als periode van opkomst van de –ismen die voortkomen uit verlichting en democratische revoluties. Hoe verhouden oud en nieuw zich nu precies in deze – in schoolboeken vaak wat plichtmatig behandelde – tijdsgewricht? In hoeverre werden in deze jaren de grondslagen gelegd voor het moderne parlementaire democratische bestel? Vakspecialist Matthijs Lok (UvA) stelt in zijn antwoorden op deze vragen de casus van Nederland centraal, maar doet dat steeds vanuit een vergelijkende Europese en globale invalshoek.

AD VAN LIEMPT – Geschiedenis maken met beelden │ Sinds 2000 kent de Nederlandse televisie het wekelijkse geschiedenisprogramma Andere Tijden. Mede-oprichter en eerste eindredacteur Ad van Liempt vertelt over de gedachten achter dat programma en de werkwijze van de redactie, en bespreekt een aantal mogelijkheden om Andere Tijden te gebruiken in de klas. Dat doet hij aan de hand van voorbeelden uit de achttien seizoenen die het programma nu bestaat – en voor iedereen beschikbaar zijn.

WORKSHOPS

  • Causaal redeneren voor lessen op maat Na een geslaagd project waarin docenten samen met onderzoekers causale opdrachten ontwierpen, beschikken we over een rijkdom aan goede ideeën op leerlingen een niveau verder te brengen in werken met ‘oorzaak en gevolg’. Showing, not telling! (Jannet van Drie & Gerhard Stoel, UvA)
  • Bias in schoolboekteksten Schoolboeken lijken hyper-neutraal. Dat valt tegen, laat Marc Kropman op basis van zijn onderzoek zien. Niet alleen door wat ze schrijven, ook door wat ze weglaten. In deze workshop zie je hoe dat werkt en wat je in de klas met dit gegeven zou kunnen doen. Prikkelend! (Marc Kropman, UvA)
  • Dansen met de vijand De morele dilemma’s en existentiële keuzes die mensen moesten maken in en na WOII, verhelderd a.d.h.v. het levensverhaal van Roosje (naar Paul Glaser). Omgezet in een aantal fraaie onderzoekslessen. Uitdagend! (Paul Holthuis, Rijksuniversiteit Groningen)
  • Controverse in de klas Hoe kun je in de klas thema’s die controverse oproepen (Midden-Oosten, vluchtelingen, Zwarte Piet) omzetten in goede gesprekken? Praktisch! (Lies Schippers, Anne Frank Stichting)
  • Perspectievenweb Tussen het verleden zelf en het verhaal dat in onze tijd over dat verleden wordt verteld zitten vaak de sporen van verhalen die daar al eerder over verteld werden – bijvoorbeeld ten dienste van natievorming in de 19e eeuw. Met het ‘perspectievenweb’ dat alle belangrijke onderdelen van historisch denken ordent en omzet in een praktische doe-kaart, lukt het om dit met leerlingen boven water te krijgen. Leerlingen worden uitgedaagd aan de hand van concrete voorwerpen en personen vragen door de tijd heen te stellen. Bruikbaar! (Albert Logtenberg, Universiteit Leiden)
  • Geschiedenis relevant maken Veel leerlingen zien het nut van (het vak) geschiedenis niet – en veel leraren vinden het moeilijk om ze de relevantie van het vak te laten zien en ervaren. Dick van Straaten onderzocht hoe dat komt en wat je eraan kunt doen – te beginnen natuurlijk met de vraag hoe je ‘motivatie’ voor geschiedenis bij leerlingen eigenlijk meet. Relevant! (Dick van Straaten, Hogeschool van Amsterdam)

GOOD PRACTICES – (Bijna) Afgestudeerden van de eerstegraads lerarenopleiding geschiedenis van de UvA laten in de pauzes een selectie zien van het beste lesmateriaal dat zij het afgelopen jaar (samen met hun opleiders) hebben ontwikkeld.

BORREL – Na afloop treffen we elkaar (net als in de pauzes) om nog even bij te praten met oude bekenden en nieuwe gezichten. Gezellig, en heel vaak ook nuttig: waar ben jij mee bezig, heb jij goed materiaal voor (…), moeten wij niet eens afspreken om (…).

PRAKTISCH –  Locatie: Roeterseiland Campus, Roeterstraat, Amsterdam. Tijd: Vrijdag 29 juni 2018, 09.30-17.00 uur. Kosten: Inschrijven t/m 31/5: €100. Inschrijven na 30/5: €120. Inclusief lunch, een usb-stick vol met lesmateriaal, achtergrondmateriaal bij de twee lezingen en een schat aan beeldmateriaal.

Aanmelden kan nu via www.expertisecentrum-geschiedenis.nl/aanmelden-scholingsdag/