10. Opkomst van het nationalisme

Kernvraag voor deze les is: waarom kreeg de Amsterdamse Botermarkt in de 19e eeuw een nieuwe naam en werd voortaan het Rembrandtplein genoemd?

De les start met een afbeelding van het beeld van Rembrandt op het Rembrandtplein. Leerlingen zien daarna aan de hand van een powerpoint  een aantal afbeeldingen van andere Nederlandse 19e-eeuwse beelden. Als instapopdracht krijgen de leerlingen de afbeeldingen op een blad en zoeken op wanneer deze beelden zijn geplaatst waarbij zij gebruik mogen maken van hun telefoon.

Vervolgens gaan zij aan het werk met het invullen van een schema waarbij ze een aantal concrete gebeurtenissen uit de Nederlandse 19e-eeuwse geschiedenis moeten verbinden met de opkomst van het nationalisme. Op de powerpoint zien de leerlingen afbeeldingen van deze gebeurtenissen. De leerlingen geven tevens aan tot welke categorie de oorzaken behoren: politiek, economisch, cultureel. Dan lezen de leerlingen een tekst in het  boek over het nationalisme in de (Europese) politiek, waarin de gevolgen van het nationalisme wordt beschreven voor de Duitse gebieden, het Italiaanse schiereiland, het Ottomaanse Rijk en de Republiek/Koninkrijk der Nederlanden (methode Memo leer/opdrachtenboek havo). De leerlingen noteren bedoelde en onbedoelde gevolgen en leggen het verband met het nationalisme uit.

Tot slot formuleren de leerlingen een antwoord op de kernvraag.

Lesontwerp 10 – De Opkomst Van Het Nationalisme

Lesontwerp 10 – Opkomst Nationalisme Ppt

Lesontwerp 10 – Opkomst Nationalisme Leerlingmateriaal