Onderzoek doen

Geschiedenis leren onderzocht. 
Handreiking voor Ontwerpgericht onderzoek
Uitvoering: Carla van Boxtel en Jannet van Drie.

 


Zowel leraren als leraren in opleiding zijn in toenemende mate betrokken bij vakdidactisch onderzoek of voeren dat zelf uit. Bijvoorbeeld om een probleem dat ze in de praktijk ervaren nader te  onderzoeken of om een aanpak te ontwerpen die gebaseerd is op resultaten van vakdidactisch onderzoek. Dit vraagt om een goede ontsluiting van onderzoeksresultaten en expertise die er is ten aanzien van methoden van geschieddidactisch onderzoek. 

In dit project wordt een publicatie voorbereid die in 2016 zal verschijnen. De handreiking is bedoeld voor leraren in opleiding, leraren en opleiders die vakdidactisch onderzoek doen. 
De publicatie bevat: 

  • een bespreking van resultaten van onderzoek naar de interesse, voorkennis en opvattingen van leerlingen, begripsontwikkeling, historisch denken en redeneren. 
  • een bespreking van gangbare methoden van (ontwerp)onderzoek
  • voorbeelden van vakdidactisch onderzoek in Nederland
  • instrumenten die gebruikt kunnen worden in onderzoek