Organisatie

Organisatie

Het Instituut voor Geschiedenisdidactiek (IVGD) is de geschiedenisafdeling van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. Het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken is een samenwerkingsverband van ILO-Universiteit van Amsterdam (coordinatie), Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam en IPABO Amsterdam/Alkmaar. In de Stuurgroep zijn deze instellingen vertegenwoordigd. 

Projectleiding IVGD

Jannet van Drie

Projectmedewerkers 
Jannet van Drie (UvA)
Hans Keissen (IPABO)
Marc Kropman (UvA)
Tessa de Leur (HvA – UvA)
Almut Sommer (IPABO)
Marcel van Riessen (UvA)
Janneke Riksen (VU)
Gerhard Stoel (UvA)
Arie Wilschut (HvA)

 

 

Meesterschapsteam Geschiedenis
Het IVGD werkt nauw samen met het Meesterschapsteam Geschiedenis dat is geinitieerd door Vakdidactiek Geesteswetenschappen. Zie https://vakdidactiekgw.nl 

Carla van Boxtel (voorzitter)
Hubert Slings (VU)
Susan Hogervorst (OU)