8. Hoe was het mogelijk dat de wereld in 1962 op de rand van een derde wereldoorlog stond?

Met deze lessen wil ik met name bereiken dat de leerlingen meerdere oorzaken kunnen geven voor een verschijnsel/gebeurtenis (in dit geval de Cuba Crisis). Daarnaast zie ik dat leerlingen precies willen weten ‘wat is nou dus de
oorzaak’? Of ‘welke oorzaak is dus het best?’. Door te werken met twee perspectieven wil ik de leerlingen leren dat het afhankelijk is van je perspectief/achtergrond/belang welke oorzaak je benadrukt.

In de eerste les wordt aan de hand van de opdracht rond ‘Alfons de kameel’ (zie Bijlage 2) uitgelegd wat een (historische) verklaring is en dat deze vaak bestaat uit meerdere oorzaken. Er wordt een drietal verklaringen voor de dood van Alfons gegeven, door deze met elkaar
te vergelijken leren de leerlingen met welke woorden je een verband aan kunt geven en dat een verklaring wordt opgebouwd met meerdere oorzaken.

In de tweede les werken de leerlingen aan de centrale vraag: ‘Hoe was het mogelijk dat de wereld in 1962 op de rand van WOIII stond?’ De leerlingen maken zelf de keuze of ze de stappen individueel of onder begeleiding uitvoeren, waarna ze de hoofdvraag kunnen beantwoorden:

Stap 1: Per oorzaak (er worden er 9 gegeven) aangeven wat het verband is met de Cuba Crisis (m.b.v. de woordenlijst uit les 1).

Stap 2: Welke van deze oorzaken zullen vooral in VS resp. SU benadrukt worden?

Stap 3: Krantenartikel vanuit perspectief SU of VS schrijven.

Stap 4: Vergelijken met iemand van ander perspectief.

Lesontwerp 8 – Oorzaken Voor De Cubacrisis

Lesontwerp 8 – Cubacrisis Materiaal Alfons De Kameel

Lesontwerp 8 – Cubacrisis Leerlingmateriaal