Oorlog op 5 continenten

Uitvoering:
Marc Kropman (coördinator), Catherine Schuurman (projectleider), Paul Groenestein (FORUM).


Onderwijs over het ontstaan van antisemitisme, jodenvervolging, Tweede Wereldoorlog, verzet, aanpassing en collaboratie is lang niet eenvoudig in etnisch zeer divers samengestelde klassen. Het zijn thema’s die aanleiding kunnen geven tot hoog oplopende emoties. Verbindend is de maatschappelijke vraag hoe allochtonen én autochtonen elkaar kunnen vinden op basis van een verschillend ervaren en doorleefd verleden die betekenisvol is in de huidige samenleving.

 

In het project Oorlog op vijf continenten zijn videocasussen ontwikkeld, waarin kennis wordt uitgebreid en verdiept. Door trainingen wordt de handelingsverlegenheid opgeheven met inzet van vakdidactische, pedagogische en vakinhoudelijke kennis en middelen. 
De trainingen en videocasussen moeten docenten beter in staat stellen wel overwogen keuzen
te maken en in de praktijk te brengen.

 

In het project is samengewerkt met FORUM, Anne Frank Stichting en het Platform voor Sjoa-educatie.

 

Het project is in 2013 afgesloten.