11. Oorzaken voor de Opstand

In deze les maken leerlingen in tweetallen zelfstandig een opdracht over oorzaken voor de Opstand. Ze krijgen een blad met historische bronnen waarin allerlei oorzaken naar voren komen. Ze schrijven deze oorzaken op een werkblad en ordenen deze naar sociaal-economische,
politieke en culturele oorzaken. Vervolgens noteren ze de oorzaken in een venndiagram, waarmee ook zichtbaar wordt dat sommige oorzaken zowel politiek als economisch van aard kunnen zijn. Tot slot beantwoorden de leerlingen de vraag hoe ze de Opstand zelf zouden typeren: als een cultureel, politiek of economisch conflict.

Lesontwerp 11 – Oorzaken Voor De Opstand

Lesontwerp 11 – Oorzaken Opstand Leerlingmateriaal