Historisch redeneren

Observatie-instrument Teaching Historical Thinking and Reasoning (TEACH-HTR)
Wat doet een leraar die historisch denken en redeneren onderwijst? En in hoeverre en hoe wordt in een les historisch denken en redeneren onderwezen? Aan de Universiteit van Amsterdam is een observatie-insrument ontwikkeld dat leraren en leraren in opleiding kan ondersteunen bij het onderwijzen van historisch denken en redeneren. Het artikel hieronder geeft een toelichting op de theoretische basis, de ontwikkeling en de kwaliteit van het instrument.

Gestsdóttir, S. M., Van Boxtel, C. & Van Drie, J. (2018). Teaching historical thinking and reasoning: Construction of an observation instrument. British Educational Research
Journal, 44(6), 960-981. https://doi.org/10.1002/berj.3471

Hier vindt u de Nederlandse versie van het instrument: Observatieinstrument TEACH HTR Onderwijzen Van Historisch Denken En Redeneren Nederlands
Op aanvraag is er een handleiding voor het gebruik van het instrument beschikbaar (secretariaat@expertisecentrum-mmv.nl). Wij horen graag uw ervaringen met het instrument.