3. De opkomst van middeleeuwse steden en handel

Deze les gaat over de opkomst van de steden, maar ook hoe het komt dat de bevolking ‘ineens’ hard groeit. Centrale vraag is: hoe kan de opkomst van de handel en de steden in de Middeleeuwen verklaard worden? Na een korte introductie over de opkomst van de steden in de middeleeuwen gaan de leerlingen in tweetallen aan de slag met een sudoku. De leerlingen zitten in groepjes van vier zodat ze tussendoor makkelijk kunnen uitwisselen met een ander tweetal. In het schema vullen ze diverse oorzaken in, op zo’n manier dat ook klopt hoe de begrippen aan elkaar gerelateerd zijn. Vervolgens gaan ze de verbanden beschrijven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het schrijfkader: Begrip … is een oorzaak/gevolg van …., omdat….. Daarnaast krijgen de leerlingen een lijst met hulpwoorden die ze kunnen gebruiken bij het beschrijven van de verbanden. Tot slot wordt de opdracht klassikaal besproken. Daarbij komen vragen aan bod als: wat betekenen de lijnen precies? Hoe leg je een verband uit? Waarom kun je bij sommige begrippen meerdere verbanden leggen? Waarom staat begrip x in het midden en wat zegt dat over het begrip?

Lesontwerp 3 – De Opkomst Van De Middeleeuwse Steden En Handel

Lesontwerp 3 – Opkomst Steden En Handel Leerlingmateriaal

Lesontwerp 3 – Opkomst Steden En Handel Ppt