Home

tijdbalkopdracht

Het Expertisecentrum Geschiedenis stelt zich ten doel de kwaliteit van het geschiedenisonderwijs op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs te verbeteren. Ze doet dat door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis. Het expertisecentrum werkt aan vakdidactische producten, voert onderzoek uit, organiseert scholing en geeft advies.

Het expertisecentrum is de geschiedenisafdeling van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. Dit centrum kent naast een afdeling geschiedenis ook een afdeling voor aardrijkskunde, economie, maatschappijleer, filosofie en kunsttheorie.

Op deze website vindt u een overzicht van onze projecten, producten en diensten.

NIEUWE PUBLICATIE: Handreiking voor docenten ‘Leerlingen verbeelden het verleden’

Leerlingen verbeelden het verleden. Een handreiking voor docenten.
Auteur: Tessa de Leur
2021, 42 p.
ISBN/EAN: 978-94-6142-024-4

Wat zien leerlingen voor zich wanneer ze denken aan het verleden? De concrete beelden van leerlingen kunnen docenten inzicht geven in kennis en voorkennis, en zelf geconstrueerde beelden kunnen een krachtige aanjager zijn van gesprekken tussen leerlingen over het verleden en de constructie daarvan. Verbeelden van het verleden kan dus nuttig zijn bij het leren en onderwijzen van geschiedenis.

Deze publicatie is bedoeld voor docenten die hun leerlingen het verleden willen laten verbeelden. Het eerste deel richt zich op hoe verbeelding van het verleden eruit kan zien, welke vormen mogelijk zijn en wat indicatoren kunnen zijn van de kwaliteit van een door leerlingen geconstrueerd beeld. Het tweede deel gaat over tekenopdrachten. In vijf voorbeeldlessen worden verschillende mogelijkheden voor de inzet van tekenopdrachten bij geschiedenis onderzocht, en er worden praktische aanwijzingen gegeven over hoe tekenopdrachten ontworpen en uitgevoerd kunnen worden.
U kunt de publicatie ‘DeLeur 2021 Leerlingen Verbeelden Het Verleden LEMM Web‘ hier downloaden.

RAPPORTAGE VRAGENLIJST HISTORISCH REFERENTIEKADER

In het primair en voortgezet onderwijs wordt het tijdvakkenkader onderwezen. Dit historisch referentiekader bestaat uit tien tijdvakken en per tijdvak een aantal historische inhouden, die kenmerkende aspecten worden genoemd.
In het voorjaar heeft het LEMM een vragenlijst uitgezet om te inventariseren wat de ervaringen zijn met het bestaande kader en de wensen voor een bijstelling. De projectgroep Historisch referentiekader van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken heeft de resultaten verwerkt in een rapportage en geeft een advies voor herziening van het huidige kader.
De deelrapportage over de literatuurstudie en de focusgroepen en interviews volgt binnenkort.

U kunt hier de LEMM Historisch Referentiekader Rapportage Enquete Okt2020 downloaden.


NIEUW VAKBLAD VOOR MENS- EN MAATSCHAPPIJVAKKEN

Het eerste nummer van het online tijdschrift Dimensies is vanaf nu gratis beschikbaar. Dimensies is het eerste en enige Nederlandstalige blad dat zich richt zich op onderzoek naar vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken.

Kijk verder op www.dimensies.nu en/of download het persberichtersbericht (pdf)

Het tijdschrift Dimensies wordt uitgegeven door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.