Taalgericht onderwijs

Taalgericht Vakonderwijs

  • Op de website van het LEMM vindt u les- en videomaterialen van het project schrijfvaardigheid in de mens- en maatschappijvakken en de publicatie Genrespecifiek schrijven in de mens- en maatschappijvakken onder redactie van Jannet van Drie, Talita Groenendijk, Martine Braaksma en Tanja Janssen. U kunt de publicatie hier als pdf downloaden. 
  • In 2015 verscheen Verbeteren van schrijfvaardigheid in de mens- en maatschappijvakken. Handreiking voor opleiders en docenten onder redactie van Jannet van Drie. U kunt de pdf downloaden of de publicatie bestellen. Zie LEMM publicaties.
  • In 2013 verscheen de publicatie Talige dimensies van het geschiedenisonderwijs. Een casestudy. U kunt de publicatie hier als pdf downloaden.
  • In 2012 verscheen de publicatie Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken. Daarin staan veel voorbeelden voor het vak geschiedenis. U kunt de publicatie als pdf downloaden of de publicatie bestellen bij de VU Boekhandel (15 euro). Zie Lemm publicaties.
  • Meer informatie over taalgericht vakonderwijs is te vinden op de website van het Platform Taalgericht Vakonderwijs
  • Een webcollege van Jannet van Drie vind je op: Inleidende colleges taalgericht vakonderwijs (Leoned)
  • In Kleio 3, 2010 schreven Carla van Boxtel en Jannet van Drie een artikel over taalgericht geschiedenis-onderwijs.